INTERNET - RFI

Cải thiện trải nghiệm với RFI: Chấp nhận, từ chối hay tùy chỉnh cookie ?

Lựa chọn cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn với RFI ?
Lựa chọn cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn với RFI ? © RFI

Các cookie sẽ giúp bạn cải thiện trải nghiệm của bạn với RFI. Bạn có thể lựa chọn một trong ba hướng : chấp nhận toàn bộ các cookie, từ chối hay tùy chỉnh (tự cài đặt) 

Quảng cáo
  • Nếu chấp nhận toàn bộ, có nghĩa là bạn đồng ý để RFI và các đối tác của RFI xử lý các dữ liệu cho phép tối ưu hóa trải nghiệm của bạn. 
  • Nếu từ chối có nghĩa là RFI và các đối tác của RFI sẽ không thể tối ưu hóa trải nghiệm của bạn. Khi đó một vài thao tác hay truy cập sẽ không thể thực hiện (ví dụ : không đọc được các dòng Twitter, quảng cáo hiển thị có chất lượng thấp). 
  • Nếu nhấp vào tùy chỉnh hay cài đặt, bạn có thể lựa chọn « các doanh nghiệp » và « các mục » (thí dụ như từ chối « quảng cáo nhắm đối tượng », nhưng chấp nhận « đo lường khán giả »…). Bạn cũng có thể thay đổi lựa chọn bất cứ lúc nào (khi nhấp vào đường dẫn trang Bổ sung thông tin trong Menu)

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế