Video

Bạn có thể theo dõi chương trình phát thanh trực tiếp của RFI Tiếng Việt qua YouTube

RFI Tiếng Việt trên các mạng xã hội Facebook FacebookTwitter