PHỤC DỰNG NHẢ THỜ ĐỨC BÀ PARIS

Bên trong công trường khôi phục Nhà thờ Đức bà Paris

Nhà thờ Đức Bà Paris, ngày 15/04/2021, 2 năm sau vụ hỏa hoạn công trình đang được khẩn trương phục dựng.
Nhà thờ Đức Bà Paris, ngày 15/04/2021, 2 năm sau vụ hỏa hoạn công trình đang được khẩn trương phục dựng. AP - Francois Mori

Ngày 15/04/2019, một trận hỏa hoạn lớn đã phá hủy phần lớn di sản kiến trúc, lịch sử của nước Pháp, Nhà thờ Đức Bà Paris - Notre Dame de Paris. Hai năm sau thảm họa cũng là 2 năm cả nước Pháp huy động để phục dựng lại di sản của nhân loại, linh hồn của nước Pháp.