CHIẾN TRANH KINH TẾ, CHUYỆN XỬA CHUYỆN XƯA

Cảnh sát đi tuần tra pử cảng Thanh Đảo (Qingdao), phía đông tỉnh Sơn Đông (Shandong), Trung Quốc. Ảnh chụp ngày 19/02/2020.
Cảnh sát đi tuần tra pử cảng Thanh Đảo (Qingdao), phía đông tỉnh Sơn Đông (Shandong), Trung Quốc. Ảnh chụp ngày 19/02/2020. AP