Kinh tế quốc doanh Việt Nam : Hút nhiều vốn, tạo ít việc làm

Phần âm thanh 12:22
Một nhà máy lắp ráp xe máy tại Việt Nam.
Một nhà máy lắp ráp xe máy tại Việt Nam. Ảnh: Reuters

Tại Việt Nam, khu vực kinh tế Nhà nước thu hút phần lớn các nguồn lực; từ tài chính, đầu tư, đến lao động, tài nguyên, và được hưởng nhiều ưu đãi. Nhưng xét về mặt hiệu quả thì khả năng đem lại phúc lợi không bao nhiêu. Trên đây là nhận định của giới phân tích trong và ngoài nước.

Quảng cáo

Tại Hội nghị trung ương lần thứ 12 để chuẩn bị cho Đại hội Đảng vào sang năm, chính quyền Việt Nam một lần nữa đã nhắc đến vai trò chủ đạo của khu vực kinh tế Nhà nước.

Ngày 10/3/2010, Việt Nam cho công bố một bản báo cáo về hoạt động của các tập đoàn, tổng công ty Nhà nước trong năm 2009. Theo văn bản nói trên : « Các tập đoàn tổng công ty Nhà nước đã chung tay với với Chính phủ để bảo đảm ổn định kinh tế vĩ mô ». Cùng ngày, thủ tướng Việt Nam đã "biểu dương nỗ lực của khu vực kinh tế đang tạo ra đến 40% tổng sản phẩm nội địa một năm" đồng thời "trao nhiệm vụ cho khu vực này đạt chỉ tiêu tăng trưởng 6,5% trong năm nay và kềm hãm lạm phát ở vào khoảng 7%".

Reuters

Báo cáo về hoạt động của các tập đoàn, tổng công ty Nhà nước năm ngoái nhìn nhận là tăng trưởng của khu vực kinh tế Nhà nước thấp hơn so với mức tăng trưởng chung của cả nền kinh tế Việt Nam. Bên cạnh đó, chính quyền cũng nêu ra một số « những tồn tại cần được khắc phục triệt để » nhằm hướng tới một « mức tăng trưởng bình quân 10% ».

Phải chăng đây là nhiệm vụ bất khả thi, khi chúng ta biết rằng khu vực kinh tế Nhà nước Việt Nam thu hút phần lớn các nguồn lực - từ tài chính, đầu tư, đến lao động, tài nguyên cũng như được hưởng nhiều ưu đãi (tín dụng, quyền sử dụng đất đai …) Nhưng xét về mặt hiệu quả thì theo giới phân tích trong và ngoài nước, tỉ lệ 40% GDP mà các tập đoàn, công ty Nhà nước tạo ra đã được thống kê chính thức của Việt Nam nói đến, là một con số quá cao so với thực tế.

Nói cách khác, trong mắt giới chuyên gia, khu vực kinh tế quốc doanh của Việt Nam thu hút vốn nhà nước thì nhiều, mà khả năng đem lại phúc lợi thì không bao nhiêu.

Để tìm hiểu thêm vấn đề, RFI Việt ngữ mời giáo sư tiến sĩ Nguyễn Quang A tại Hà Nội trình bày qua về vai trò và trọng lượng của khoảng gần 100 tập đoàn công ty doanh nghiệp Nhà nước. 

Các tập đoàn này thu hút đến hơn 50% tổng số vốn đầu tư trong nước, để tạo ra chưa đến 30% GDP. Theo quan điểm của giáo sư Nguyễn Quang A, hai con số nói trên đủ cho thấy tính kém hiệu quả của khu vực kinh tế quốc doanh Việt Nam. Ngoài ra, nguồn tạo ra công ăn việc làm cho người lao động Việt Nam là những công ty tư nhân chứ không phải là nhờ vào khu vực kinh tế Nhà nước.

Vậy thì đâu là lối thoát để những khẩu hiệu như là « giải quyết triệt để những tồn tại » của các doanh nghiệp công ty nhà nước, « nâng cao hiệu quả » không chỉ là những lời nói suông ?

Về điểm này, giáo sư Nguyễn Quang A nhấn mạnh đến việc nâng cao khả năng cạnh tranh của các tập đoàn doanh nghiệp nhà nước, đến nhu cầu tạo một sân chơi bình đẳng cho các bên. Nhưng bên cạnh đó thì còn có những yếu tố « không thuần túy kinh tế ».

 

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí