VIỆT NAM

Đảng Cộng sản Việt Nam cam kết chấn chỉnh nội bộ

Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng trong một hội nghị tại Hà Nội đầu năm 2011.
Tổng bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng trong một hội nghị tại Hà Nội đầu năm 2011. Reuters/Kham

Khoảng 1000 đại biểu đã tham dự Hội nghị cán bộ toàn quốc của Đảng Cộng sản Việt Nam tại Hà Nội, bắt đầu từ hôm qua 27/02/2012 và kết thúc ngày mai 29/02. Hội nghị này là nhằm « quán triệt, triển khai thực hiện » Nghị quyết Trung ương 4 : « Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay ». Cụ thể là bàn phương cách diệt trừ nạn tham nhũng, bất bình đẳng gia tăng và tình trạng « suy thoái đạo đức » trong Đảng.

Quảng cáo

Trong bài phát biểu khai mạc hội nghị hôm qua, Tổng bí thư Đảng Nguyễn Phú Trọng khẳng định là « phần lớn cán bộ, đảng viên ta rất tốt », nhưng ông nhìn nhận là ngay trong Đảng cũng có phân hóa giàu nghèo, một bộ phận « suy thoái nghiêm trọng » về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống. Tình trạng quan liêu, mất dân chủ làm dân bất bình, dẫn đến khiếu kiện đông người phức tạp ở một số nơi. Theo ông Nguyễn Phú Trọng, những khuyết điểm đó, nếu không được sửa chữa, sẽ là thách thức với vai trò lãnh đạo của Đảng và sự tồn vong của chế độ.

Nhưng ông Trọng cũng chỉ trích những người đã công khai bày tỏ ý kiến « trái với Cương lĩnh, Điều lệ Đảng ». Tổng bí thư Đảng khẳng định là đang nổi lên « sự chống phá điên cuồng và quyết liệt » của các « thế lực thù địch, phản động ». Theo ông Trọng, một số người « cơ hội chính trị, bất mãn » cũng lợi dụng các diễn đàn để truyền bá những « tư tưởng sai trái », những « tài liệu vu cáo, đả kích chế độ ».

Để chỉnh đốn hàng ngũ Đảng, ông Nguyễn Phú Trọng yêu cầu toàn bộ đảng viên phải tự phê bình và phê bình một cách « nghiêm túc ». Ông Trọng cho biết sẽ tiến hành lấy phiếu tín nhiệm hàng năm với các chức danh lãnh đạo Đảng, Nhà nước, cũng như đề nghị Quốc hội tiến hành lấy phiếu tín nhiệm đối với những người giữ các chức vụ do Quốc hội và Hội đồng Nhân dân bầu hoặc phê chuẩn. Những người nào mà hai năm không được tín nhiệm sẽ bị thôi chức không chờ hết nhiệm kỳ.

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế