Tạp chí đặc biệt

Quy hoạch đa dạng sinh học : Vấn đề cấp bách đối với Việt Nam

Đăng ngày:

Việt Nam vẫn được đánh giá là một trong những quốc gia giàu có về đa dạng sinh học. Tuy nhiên, trong nhiều thập niên qua, do áp lực dân số và nhu cầu lương thực, nhiều vùng lãnh thổ của Việt Nam được chuyển đổi thành đất nông nghiệp, đặc biệt là ở đồng bằng sông Cửu Long. Tiến trình cơ giới hóa và áp dụng khoa học kỹ thuật đã thúc đẩy nhanh sự chuyển đổi từ hệ sinh thái tự nhiên thành hệ sinh thái nhân tạo.

Tiến sĩ Dương Văn Ni, đại học Cần Thơ, Việt Nam
Tiến sĩ Dương Văn Ni, đại học Cần Thơ, Việt Nam (@RFI/Tieng Viet)
Quảng cáo

Ngoài tác động của con người, hệ sinh thái của Việt Nam còn chịu ảnh hưởng nặng nề của các hiện tượng thời tiết cực đoan, biến đổi khí hậu.

Luật đa dạng sinh học của Việt Nam có hiệu lực từ năm 2009. Việt Nam công bố báo cáo đa dạng sinh học quốc gia năm 2012. Theo giới chuyên gia, Việt Nam cần cập nhật báo cáo này và đặt ưu tiên vào việc thiết lập quy hoạch đa dạng sinh học trên phạm vi toàn quốc.

RFI phỏng vấn tiến sĩ Dương Văn Ni, Giám đốc Trung Tâm Nghiên cứu Thực nghiệm Đa dạng sinh học Hoà An, Đại học Cần Thơ.

Tiến sĩ Dương Văn Ni - Đại học Cần Thơ

Thư TinHãy nhận thư tin hàng ngày của RFI: Bản tin thời sự, phóng sự, phỏng vấn, phân tích, chân dung, tạp chí

Tải ứng dụng RFI để theo dõi toàn bộ thời sự quốc tế

Xem các tập khác